Industri

  • Svetsning: MIG, TIG, MMA (stål, rostfritt, aluminium etc.) och svetsning av termoplaster
  • Reparationsarbeten i GAP (fiberglas)
  • Montering
  • Bearbetning
  • Design och konstruktion