Integritetspolicy

www.osterbysmedja.se


Integritetspolicy för Österby Smedja

Denna integritetspolicy förklarar hur Österby Smedja samlar in, använder och skyddar personuppgifter från våra kunder, användare och besökare på vår webbplats. Vi värnar om din integritet och strävar efter att hantera dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd.

 1. Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter från dig på följande sätt:

 • Information som du frivilligt tillhandahåller oss när du kontaktar oss via e-post, telefon eller genom vårt kontaktformulär.
 • Informationen som du lämnar när du gör en beställning eller genomför ett köp från oss.
 • Automatiskt insamlad information såsom IP-adress, webbläsartyp, hänvisande webbplats och besöksstatistik när du interagerar med vår webbplats.
 1. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att administrera och genomföra dina beställningar och köp.
 • För att kommunicera med dig angående din beställning eller för att svara på dina förfrågningar.
 • För att förbättra våra produkter och tjänster samt anpassa vår webbplats efter dina preferenser.
 • För att tillhandahålla relevant information och marknadsföring via e-post, endast om du har gett ditt samtycke till detta.
 1. Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter i följande fall:

 • För att utföra våra tjänster, till exempel leverans av varor eller betalningstransaktioner.
 • För att uppfylla rättsliga skyldigheter eller svara på rättsliga förfrågningar.
 • Om det krävs för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet, eller för att förhindra bedrägeri eller olaglig verksamhet.
 1. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller skada. Vi använder oss av säkerhetstekniker som kryptering och brandväggar för att skydda dina uppgifter.

 1. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina person